Travel Update :
อุทยานแห่งชาติ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติชื่อดัง อุทยานสวย ของไทย

 • อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

  อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

  อุทยานแห่งชาติรามคำแหง มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์

  4,198
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นป่าที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า

  8,064
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

  อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

  อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

  7,652
 • อุทยานแห่งชาติแม่วะ

  อุทยานแห่งชาติแม่วะ

  กองอุทยานแห่งชาติได้รับหนังสือจากจังหวัดลำปางที่ ลป 09/7227 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2525 เรื่อง โครงการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อชุมชน

  4,153
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

  อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

  อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง

  3,343
 • อุทยานแห่งชาติดอยจง

  อุทยานแห่งชาติดอยจง

  หากผ่านไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง กับอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นักเดินทางจะมีโอกาสชื่นชมกับป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่ปกคลุมหนาแน่นสองฟากถนนยิ่งช่วงปลายฤดูหนาว

  5,480
 • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์

  5,663
 • อุทยานแห่งชาติสาละวิน

  อุทยานแห่งชาติสาละวิน

  อุทยานแห่งชาติสาละวิน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบริมฝั่งน้ำซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง

  4,020
 • อุทยานแห่งชาติแม่เงา

  อุทยานแห่งชาติแม่เงา

  แม่น้ำเงาเป็นแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมีความใสสะอาดมาก โดยเฉพาะในหน้าแล้งสามารถมองเห็นเงาที่สะท้อนอยู่ในน้ำได้ จึงเป็นที่มาของชื่อแม่น้ำ

  3,704
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

  อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขา เรียงรายสลับซับซ้อน

  11,314
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

  อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

  อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่วนอุทยานถ้ำปลา และวนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งขวา ท้องที่อำเภอเมืองและกิ่งอำเภอปางมะผ้า และด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน

  4,793
 • อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

  อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

  “เวียงโกศัย” มาจากชื่อที่ใช้เรียกจังหวัดแพร่ในอดีต อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจังหวัดแพร่ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

  3,940
 • อุทยานแห่งชาติแม่ยม

  อุทยานแห่งชาติแม่ยม

  อุทยานแห่งชาติแม่ยม พื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าสักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างหนาแน่น

  4,495
 • อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

  อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

  อุทยานแห่งชาติดอยผากลองอยู่ในท้องที่อำเภอลอง อำเภอเมือง และอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประกอบด้วยพื้นที่เป็นเขาสูงชัน บางแห่งพื้นที่ราบบนเขามีหินโผล่จากพื้นดินตามธรรมชาติอย่างสลับซับซ้อน

  5,892
 • อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

  อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

  อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในท้องที่อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

  7,123
 • อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

  อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

  อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากบริเวณที่ดินป่าตะเบาะ และป่าห้วยใหญ่ ในท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก และตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

  6,236
 • อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

  อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

  อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจจัดตั้งใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าท้องที่อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

  3,610
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: