Travel Update :
แหล่งช้อปปิ้ง..สุดฮิต...

แหล่งช้อปปิ้งในไทยชื่อดัง ที่ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติต้องไม่พลาด

 • เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินสีลม

  ยังคงจัดกิจกรรมต่อเนื่องข้ามปี สำหรับโครงการถนนคนเดิน กิน ชิม เที่ยว Walking Street ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ

  4,346
 • เที่ยวริมคลองที่ตลาดเก้าห้อง

  เที่ยวริมคลองที่ตลาดเก้าห้อง

  ตลาดเก้าห้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลบางปลาม้า ห่างจากตัวอำเภอบางปลาม้าประมาณ 3 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี 10 กิโลเมตร เป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองริมแม่น้ำสุพรรณบุรี

  5,186
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: