Facebook Twitter
gPlus 
-
'ลานหินปุ่ม' ภูหินร่องกล้า

'ลานหินปุ่ม' ภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย,อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติภูซาง

อุทยานแห่งชาติภูซาง

อุทยานแห่งชาติภูซาง มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ดินบริเวณป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย ในท้องที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ป่าน้ำเปี๋อยและป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ในท้องที่อำเภอเชียงคำ กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

Tags »
อ่าน 3,725 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

อุทยานแห่งชาติดอยภูนางมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีสภาพป่าแตกต่างกันไป ได้แก่ ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง

Tags »
อ่าน 7,276 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

อุทยานแห่งชาติศรีน่านมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวสองฟากฝั่งลำน้ำน่าน

Tags »
อ่าน 3,693 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติแม่จริม

อุทยานแห่งชาติแม่จริม

อุทยานแห่งชาติแม่จริมประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า ภูเขา ลำธาร และหน้าผาที่สวยงามยิ่ง

Tags »
อ่าน 3,460 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

อุทยานแห่งชาตินันทบุรีมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน มีสภาพป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ

Tags »
อ่าน 5,105 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินครอบคลุมพื้นที่เทือกเขาสูงตอนปลายแห่งทิวเขาหลวงพระบาง ซึ่งทอดตัวยาวต่อเนื่องไปจนถึงเขตแดนประเทศลาว สภาพธรรมชาติยังอุดมด้วยผืนป่าสมบูรณ์

Tags »
อ่าน 5,424 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อุทยานแห่งชาติดอยภูคามีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่ 8 อำเภอของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอแม่จริม

Tags »
อ่าน 5,169 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

Tags »
อ่าน 4,360 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

อุทยานแห่งชาติขุนน่านครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ในท้องที่ตำบลภูฟ้า ตำบลบ่อเกลือใต้ และตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Tags »
อ่าน 3,784 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติลานสาง

อุทยานแห่งชาติลานสาง

ตามตำนานกล่าวมา ในสมัยที่ป่าลานสางยังอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่เมื่อประมาณ 200 กว่าปี สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปตีเชียงใหม่ครั้งที่ 2

Tags »
อ่าน 3,450 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติแม่เมย

อุทยานแห่งชาติแม่เมย

ความเป็นมา : เริ่มมีการสำรวจว่าจัดตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นหน่วยงานกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Tags »
อ่าน 3,905 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

น้ำตกพาเจริญเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยจำนวนมาก และตั้งอยู่ริมทางหลวงไม่ไกลจากเมืองแม่สอด

Tags »
อ่าน 5,458 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตั้งอยู่ในท้องที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองตาก และอำเภอแม่สอด ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (ตาก–แม่สอด) ห่างจากตัวอำเภอเมืองตากประมาณ 35 กิโลเมตร

Tags »
อ่าน 5,277 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

ขุนพระวอเป็นผืนป่าบนเทือกเขาสลับซับซ้อนทางด้านตะวันตกในเขตจังหวัดตาก ความชุ่มชื้นของป่าดงดิบที่ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย

Tags »
อ่าน 4,448 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทุกประการ ทั้งมีความสวยงาม และ ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

Tags »
อ่าน 4,327 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน