Facebook Twitter
gPlus 
-
จุดชมวิวดอยกิ่วลม วิวสวยงาม ช่วง Green season

จุดชมวิวดอยกิ่วลม วิวสวยงาม ช่วง Green season

ขับรถ จากเชียงใหม่ เพื่อมุ่งหน้าไป อำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผ่านป่าเขาโอบล้อมถนน คดโค้งต่างๆมากมาย

อุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อุทยานแห่งชาติดอยภูคามีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่ 8 อำเภอของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอแม่จริม

Tags »
อ่าน 4,679 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

Tags »
อ่าน 4,038 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

อุทยานแห่งชาติขุนน่านครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ในท้องที่ตำบลภูฟ้า ตำบลบ่อเกลือใต้ และตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Tags »
อ่าน 3,527 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติลานสาง

อุทยานแห่งชาติลานสาง

ตามตำนานกล่าวมา ในสมัยที่ป่าลานสางยังอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่เมื่อประมาณ 200 กว่าปี สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปตีเชียงใหม่ครั้งที่ 2

Tags »
อ่าน 3,145 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติแม่เมย

อุทยานแห่งชาติแม่เมย

ความเป็นมา : เริ่มมีการสำรวจว่าจัดตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นหน่วยงานกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Tags »
อ่าน 3,596 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

น้ำตกพาเจริญเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยจำนวนมาก และตั้งอยู่ริมทางหลวงไม่ไกลจากเมืองแม่สอด

Tags »
อ่าน 4,892 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตั้งอยู่ในท้องที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองตาก และอำเภอแม่สอด ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (ตาก–แม่สอด) ห่างจากตัวอำเภอเมืองตากประมาณ 35 กิโลเมตร

Tags »
อ่าน 4,752 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

ขุนพระวอเป็นผืนป่าบนเทือกเขาสลับซับซ้อนทางด้านตะวันตกในเขตจังหวัดตาก ความชุ่มชื้นของป่าดงดิบที่ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย

Tags »
อ่าน 4,098 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทุกประการ ทั้งมีความสวยงาม และ ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

Tags »
อ่าน 4,007 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติออบขาน

อุทยานแห่งชาติออบขาน

อุทยานแห่งชาติออบขาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 302,500 ไร่ หรือ 484 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ท้องที่ตำบลสะเมิงใต้ ตำบลแม่สาบ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง

Tags »
อ่าน 4,283 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน

อ่าน 5,774 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิงตอนบน

Tags »
อ่าน 4,381 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติแม่วาง

อุทยานแห่งชาติแม่วาง

อุทยานแห่งชาติแม่วางครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแจ่ม ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง และป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง อยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง อำเภอจอมทอง กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

อ่าน 5,523 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติแม่โถ

อุทยานแห่งชาติแม่โถ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาสูงที่ทอดตัวยาวต่อเนื่องมาจากดอยอินทนนท์ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์และหลากหลายประเภท เหมาะสำหรับการชมธรรมชาติและเที่ยวเล่นน้ำตก

Tags »
อ่าน 4,611 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอบ้านธิ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Tags »
อ่าน 3,352 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน