Facebook Twitter
gPlus 
-
สัมผัสอากาศหนาวเย็น-อาบน้ำแร่ผ่อนคลาย ที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

สัมผัสอากาศหนาวเย็น-อาบน้ำแร่ผ่อนคลาย ที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

การกางเต็นท์พักแรม ในอุทยานต่างๆ ของประเทศไทย ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ไม่มาก แต่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีจุดเด่นและธรรมชาติที่สวยงาม

Tags »
อ่าน 3,165 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม

Tags »
อ่าน 4,425 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอสังขละบุรีและอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพป่าที่สมบูรณ์โดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม

Tags »
อ่าน 5,221 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน มีพื้นที่อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ป่าปกคลุมตามเทือกเขาสลับซับซ้อนที่อยู่สูงกว่าระดับเก็บกักน้ำสูงสุดของเขื่อนสิริกิติ์

Tags »
อ่าน 5,510 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขุม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก อำเภอห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

Tags »
อ่าน 6,446 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติคลองตรอน

อุทยานแห่งชาติคลองตรอน

อุทยานแห่งชาติคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ นอกจากจะเป็นคลองขนาดใหญ่ยังมีลำห้วยต่างๆ เกิดขึ้นยังมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญ

Tags »
อ่าน 4,035 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

ความเป็นมา : ในปี 2519 สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้ ความว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชประสงค์สงวนป่าบริเวณตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Tags »
อ่าน 5,802 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์

Tags »
อ่าน 3,547 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นป่าที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า

อ่าน 6,987 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

Tags »
อ่าน 6,729 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติแม่วะ

อุทยานแห่งชาติแม่วะ

กองอุทยานแห่งชาติได้รับหนังสือจากจังหวัดลำปางที่ ลป 09/7227 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2525 เรื่อง โครงการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อชุมชน

อ่าน 3,580 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทมีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง

Tags »
อ่าน 2,818 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติดอยจง

อุทยานแห่งชาติดอยจง

หากผ่านไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง กับอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นักเดินทางจะมีโอกาสชื่นชมกับป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่ปกคลุมหนาแน่นสองฟากถนนยิ่งช่วงปลายฤดูหนาว

Tags »
อ่าน 4,892 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์

Tags »
อ่าน 4,988 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติสาละวิน

อุทยานแห่งชาติสาละวิน

อุทยานแห่งชาติสาละวิน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบริมฝั่งน้ำซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง

Tags »
อ่าน 3,331 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน