Travel Update :

Swytch eBike Conversion Kit ชุดอุปกรณ์ช่วยแปลงรถจักรยานธรรมดาเป็นจักรยานไฟฟ้า

Swytch eBike Conversion Kit ชุดอุปกรณ์ช่วยแปลงรถจักรยานธรรมดาเป็นจักรยานไฟฟ้า

ถ้าคุณไม่อยากเสียเงินเยอะในการซื้อ eBike สักคัน Swytch eBike คือทางออกของคุณ Swytch eBike คือชุดอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเปลี่ยนให้รถจักรยานธรรมดาที่บ้านของคุณกลายเป็นจักรยานไฟฟ้าได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน


     Swytch eBike สามารถใช้งานได้กับจักรยานทุกชนิด หลักการทำงานของ Swytch eBike คือ เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ทั้งหมดตามคู่มือลงบนจักรยานของคุณแล้ว เพียงเริ่มปั่น Swytch eBike จะรับรู้แรงปั่นของคุณและแปลงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งช่วยเพิ่มแรงขับเคลื่อนให้จักรยานของคุณนั่นเอง กล่าวคือคุณปั่นเบาๆ ไม่กี่รอบแต่สามารถวิ่งและทำความเร็วได้มากกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อชาร์จ Swytch eBike เต็ม 1 ครั้งคุณสามารถทำระยะได้สูงสุดถึง 50 กิโลเมตร และด้วยน้ำหนักแบตเตอรรี่รวมเพียงสามกิโลกรัมคุณจะไม่รู้สึกถึงความหนักของ Swytch eBike อย่างแน่นอน


เครดิตข้อมูล : thegadgetflow.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: