Travel Update :

การใช้ปั๊มน้ำมันอย่างปลอดภัยในต่างประเทศ

การใช้ปั๊มน้ำมันอย่างปลอดภัยในต่างประเทศ

ในต่างประเทศบางประเทศ สถานีบริการน้ำมันต่างๆ มักจะเปิดให้บริการตลอดคืนโดยใช้ระบบบริการตัวเอง ถึงแม้ว่าจะสะดวกแต่ก็อันตรายในเวลาเดียวกัน และเมื่อคุณเป็นอีกคนที่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยว และเช่ารถเพื่อขับไปไหนมาไหนที่ประเทศเหล่านั้น สิ่งที่คุณควรระวังเกี่ยวกับการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน มีดังต่อไปนี้


1. ควรไปใช้สถานีบริการน้ำมันในเวลากลางวันถ้าเป็นไปได้ โดยทั่วไปเหตุการณ์ที่เลวร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นหากคุณไปที่สถานีบริการน้ำมันในช่วงเวลากลางคืนโดยเฉพาะกลางดึกเมื่อไม่มีมีคนอื่นๆ อยู่ในปั๊ม


2. ค้นหาสถานีบริการน้ำมันที่มีแสงสว่างเพียงพอสถานีไหนไฟไม่ดีหรือติดๆดับๆ ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง


3. เมื่อคุณพบปั๊มแล้วลุกออกจากรถให้ปิดรถและล็อคประตู อย่าปล่อยให้รถของคุณทำงานอยู่โดยที่คุณไม่ได้อยู่บนรถ หรือเปิดประตูรถค้างไว้ในขณะที่คุณเดินไปที่หัวจ่ายน้ำมัน


4. เก็บของส่วนตัวของคุณเอาไว้ข้างๆตัวคุณตลอดเวลา อย่าทิ้งกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์ ฯลฯ ไว้ในรถ

เครดิตข้อมูลรูปภาพ : wikihow.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: