Travel Update :

เคล็ดลับ! นักท่องเที่ยวไทยทัวร์ญี่ปุ่นแบบมือโปร

เคล็ดลับ! นักท่องเที่ยวไทยทัวร์ญี่ปุ่นแบบมือโปร


 


ทัวร์ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น (Japan) คือหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวไทย นับตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นการตรวจลงตรา (visa) สำหรับการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน แก่คนไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก หลายรายประสบปัญหาต่างๆในระหว่างการเดินทาง สถานเอกอัครราชทูตฯจึงขอแจ้งข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ดังนี้

     คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

     1. จัดทำประกันการเดินทางให้ครอบคลุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย เพื่อลดภาระทางการเงินในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในญี่ปุ่น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

     2. แจ้งญาติที่ประเทศให้ทราบเกี่ยวกับสถานที่พัก สถานที่ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ

     3. สำเนาเอกสารประจำตัวบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางและเก็บไว้กับตัว รวมทั้งเก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้ในที่ปลอดภัย


     4. แนะนำให้เปิดใช้บริการการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ (international roaming) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนการเดินทาง หรือเช่า pocket wifi เพื่อใช้สำหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉินในประเทศญี่ปุ่น

     5. ศึกษาเส้นทางและวิธีการเดินทาง รวมทั้งตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว และเมื่อได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น หรือพายุหิมะ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและหลีกเลี่ยงเดินทางไปยังสถานที่นั้น

     6. ญี่ปุ่นตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก จึงเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งและมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิขนาดใหญ่ได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโปรดอย่าตื่นตระหนกและขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการรับมือภัยพิบัติ 4 หลัก คือ 1) ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่น 2) ช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัย 3) ช่วยเหลือผู้อื่น และ 4) ขอความช่วยเหลือจากภายนอก

     7. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (hotline) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น +81 90 4435 7812

เรียบเรียงบทความโดย Travel.Thaiza.com
แหล่งข้อมูล....ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: