Travel Update :

ค้นหา : The Legacy River Kwai Resort

  • เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (The Legacy River Kwai Resort) �

    เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (The Legacy River Kwai Resort) �

    เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท  อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า เป็นรีสอร์ทบ้านปีกไม้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย ท่ามกลางธรรมชาติอันสมบรูณ์

    1,965
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: