Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : TeamLab Borderless

พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัล ศิลปะที่สัมผัสได้ ที่เที่ยวแห่งใหม่ในกรุงโตเกียว

พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัล ศิลปะที่สัมผัสได้ ที่เที่ยวแห่งใหม่ในกรุงโตเกียว

TeamLab Borderless เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลทีได้รับการก่อตั้งโดยกลุ่มสร้างสรรค์งานศิลปะที่ก่อให้เกิดโลก

อ่าน 1,300 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน