Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : Mini Siam

เที่ยวเมืองจำลองพัทยา (Mini Siam)

เที่ยวเมืองจำลองพัทยา (Mini Siam)

เมืองจำลองพัทยา หรือ เมืองจำลองมินิสยาม ( Mini Siam) เริ่มต้นโครงการด้วยการค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 บนที่ดินขนาด 29 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งรวบรวมแบบจำลองขนาดย่อส่วนซึ่งจำลองมาจากสถานที่สำคัญทั

อ่าน 20,295 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน