Travel Update :

ค้นหา : Hole-in-the-Rock

  • Hole-in-the-Rock โพรงหินกลางสวนที่ Phoenix

    Hole-in-the-Rock โพรงหินกลางสวนที่ Phoenix

    Hole-in-the-Rock เป็นการก่อตัวทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติในบริเวณของสวน Papago Park สวนสาธารณะเทศบาลเมือง Phoenix และ Tempe ในรัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา

    854
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: