Travel Update :

ค้นหา : Cat Ba Island

  • เกาะแคทบา หมู่บ้านกลางทะเลอันน่าค้นหาแห่งเวียดนาม

    เกาะแคทบา หมู่บ้านกลางทะเลอันน่าค้นหาแห่งเวียดนาม

    เกาะแคทบา (Cat Ba Island) เป็นเกาะใหญ่ที่เต็มไปด้วยเกาะลูกกว่า 366 เกาะ และยังประกอบด้วยอ่าวฮาลองเบย์อันมีชื่อเสียงทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามอีกด้วย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของอ่าวฮาลองเบย์นอกจากจะมีทัศนียภาพที่สวยงามไปด้วยน้ำและภูเขาแล้ว

    2,514
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: