Travel Update :

ค้นหา : Baiyoke Sky Hotel

  • โรงแรมใบหยกสกาย (Baiyoke Sky Hotel)

    โรงแรมใบหยกสกาย (Baiyoke Sky Hotel)

    โรงแรมใบหยกสกาย เป็นอาคาร 88 ชั้นที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในย่านประตูน้ำของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นใจกลางเมือง

    2,531
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: