Travel Update :

ค้นหา : ไร่แม่ฟ้าหลวง

 • เที่ยวอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

  เที่ยวอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

  ไร่แม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์รวมศิลปวัตถุของวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมของคนไท (ชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของไทย ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหรือยูนาน ภาคตะวันออกของสหภาพเมียนมาร์ หรือในรัฐฉาน ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม

  11,258
 • แอ่วเหนือชม 'หอแก้ว' ไร่แม่ฟ้าหลวง

  แอ่วเหนือชม 'หอแก้ว' ไร่แม่ฟ้าหลวง

  "หอแก้ว" ไร่แม่ฟ้าหลวง (Rai Mae Fah Luang) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่อยู่บริเวณพื้นราบทางตะวันตกของเมือง เชียงราย ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่อบรมเยาวชนชาวเขา จากหมู่บ้านต่างๆ ในภาคเหนือ ปัจจุบันเป็นอุทยานศิลปะและวัฒนธรรม

  7,912
 • ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จ.เชียงราย

  ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จ.เชียงราย

  ไร่แม่ฟ้าหลวง อยู่บริเวณพื้นราบทางตะวันตกของตัวเมืองเชียงราย ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่อบรมเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในภาคเหนือ

  13,867
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: