Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : ไร่แม่ฟ้าหลวง

เที่ยวอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เที่ยวอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ไร่แม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์รวมศิลปวัตถุของวัฒนธรรมล้านนา หรือวัฒนธรรมของคนไท (ชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของไทย ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหรือยูนาน ภาคตะวันออกของสหภาพเมียนมาร์ หรือในรัฐฉาน ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม

อ่าน 9,193 คน SHARE ความคิดเห็น
แอ่วเหนือชม 'หอแก้ว' ไร่แม่ฟ้าหลวง

แอ่วเหนือชม 'หอแก้ว' ไร่แม่ฟ้าหลวง

"หอแก้ว" ไร่แม่ฟ้าหลวง (Rai Mae Fah Luang) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่อยู่บริเวณพื้นราบทางตะวันตกของเมือง เชียงราย ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่อบรมเยาวชนชาวเขา จากหมู่บ้านต่างๆ ในภาคเหนือ ปัจจุบันเป็นอุทยานศิลปะและวัฒนธรรม

อ่าน 7,580 คน SHARE ความคิดเห็น
ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จ.เชียงราย

ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จ.เชียงราย

ไร่แม่ฟ้าหลวง อยู่บริเวณพื้นราบทางตะวันตกของตัวเมืองเชียงราย ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่อบรมเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในภาคเหนือ

อ่าน 13,184 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน