Travel Update :

ค้นหา : โรงแรมใบหยกสกาย

  • โรงแรมใบหยกสกาย (Baiyoke Sky Hotel)

    โรงแรมใบหยกสกาย (Baiyoke Sky Hotel)

    โรงแรมใบหยกสกาย เป็นอาคาร 88 ชั้นที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในย่านประตูน้ำของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นใจกลางเมือง

    8 กรกฎาคม 2560  2,543
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: