Travel Update :

ค้นหา : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  • เที่ยววัดเขาชะโงก (วัดพระพุทธฉาย)

    เที่ยววัดเขาชะโงก (วัดพระพุทธฉาย)

    วัดเขาชะโงก หรือ วัดพระพุทธฉาย คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก วัดเขาชะโงกนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ไฮไลท์ของวัดเขาชะโงกนั้นอยู่ที่ภาพเขียนสีพระพุทธฉาย

    29,407
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: