Travel Update :

ค้นหา : โบสถ์นักบุญอันดรูส์

  • โบสถ์นักบุญอันดรูส์ ศาสนสถานใจกลางทะเลสาบ

    โบสถ์นักบุญอันดรูส์ ศาสนสถานใจกลางทะเลสาบ

    ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถ้าเดินทางออกมาจากเมืองเซนต์ ปีเตอร์เบิร์กไปทางตอนเหนือ ณ ใจกลางทะเลสาบ Vuoksa จะเป็นพื้นที่ทะเลสาบซึ่งมีก้อนหินและแผ่นหินตั้งเรียงกันเหนือผืนน้ำ

    6 มกราคม 2560  10,904
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: