Travel Update :

ค้นหา : แม่น้ำระยอง

  • 'เจดีย์กลางน้ำ' เจดีย์สวยกลางแม่น้ำระยอง

    'เจดีย์กลางน้ำ' เจดีย์สวยกลางแม่น้ำระยอง

    "เจดีย์กลางน้ำ" ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ 2 กิโลเมตร ใกล้ปากแม่น้ำระยอง องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2416

    9,963
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: