Travel Update :

ค้นหา : เมืองชาลินาส

  • Maras นาเกลือสีโกโก้สุดมหัศจรรย์ ณ เปรู

    Maras นาเกลือสีโกโก้สุดมหัศจรรย์ ณ เปรู

    Maras นาเกลือขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เมืองชาลินาส ประเทศเปรู เป็นนาเกลือที่เกิดจากภูมิปัญญาของจักรวรรดิโบราณอินคา และได้ถูกใช้งานมาเป็นศตวรรษ

    20 เมษายน 2559  10,033
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: