Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : เมฆจานบิน

ปรากฎการณ์ธรรมชาติเมฆรูปหมวกที่ภูเขาไฟคลิอูเชฟสกอย

ปรากฎการณ์ธรรมชาติเมฆรูปหมวกที่ภูเขาไฟคลิอูเชฟสกอย

ภูเขาไฟคลิอูเชฟสกายา ซอพก้า (Klyuchevskaya Sopka) หรือนิยมเรียกกันว่า ภูเขาไฟคลิอูเชฟสกอย (Kliuchevskoi) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนคาบสมุทรคัมชัตคา (Kamchatka Peninsula) คาบสมุทรทางภาคตะวันออกของประเทศรัสเซีย (Russia)

อ่าน 9,914 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน