Travel Update :

ค้นหา : เทือกเขาสันกาลาคีรี

  • อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี

    อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี

    เทือกเขาสันกาลาคีรี ภูเขาที่สลับซับซ้อน เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ผืนป่าผืนนี้ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

    5,696
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: