Travel Update :

ค้นหา : เทศกาลพลุนานาชาติพัทยา ปี 2556

  • ขอชวนเที่ยวงานเทศกาลพลุนานาชาติพัทยา ปี 2556

    ขอชวนเที่ยวงานเทศกาลพลุนานาชาติพัทยา ปี 2556

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ระดับโลก บนท้องฟ้าเหนือท้องทะเลไทยกลับมาอีกครั้ง กับ เทศกาลพลุนานาชาติพัทยา ประจำปี 2556 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ณ บริเวณชายหาดพัทยา

    4,741
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: