Travel Update :

ค้นหา : เจดีย์โบอ่อง

  • เจดีย์โบอ่อง ที่เที่ยว UNSEEN เมืองกาญจน์

    เจดีย์โบอ่อง ที่เที่ยว UNSEEN เมืองกาญจน์

    เจดีย์โบอ่อง หรือ เจดีย์พระธาตุโบอ่อง โบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุโบอ่อง หมู่ 2 ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

    5,779
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: