Travel Update :

ค้นหา : เจดีย์พระธาตุโบอ่อง

 • เจดีย์โบอ่อง ที่เที่ยว UNSEEN เมืองกาญจน์

  เจดีย์โบอ่อง ที่เที่ยว UNSEEN เมืองกาญจน์

  เจดีย์โบอ่อง หรือ เจดีย์พระธาตุโบอ่อง โบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุโบอ่อง หมู่ 2 ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

  5,779
 • 'เจดีย์พระธาตุโบอ่อง' วัดเก่าแก่แห่งทองผาภูมิ

  'เจดีย์พระธาตุโบอ่อง' วัดเก่าแก่แห่งทองผาภูมิ

  หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสไปเยือน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ขอแนะนำว่าคุณต้องไม่พลาดโอกาสไปเยือน "เจดีย์พระธาตุโบอ่อง" ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุโบอ่อง หมู่ 2 ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

  18,789
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: