Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : เกาะแคทบา

เกาะแคทบา หมู่บ้านกลางทะเลอันน่าค้นหาแห่งเวียดนาม

เกาะแคทบา หมู่บ้านกลางทะเลอันน่าค้นหาแห่งเวียดนาม

เกาะแคทบา (Cat Ba Island) เป็นเกาะใหญ่ที่เต็มไปด้วยเกาะลูกกว่า 366 เกาะ และยังประกอบด้วยอ่าวฮาลองเบย์อันมีชื่อเสียงทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามอีกด้วย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของอ่าวฮาลองเบย์นอกจากจะมีทัศนียภาพที่สวยงามไปด้วยน้ำและภูเขาแล้ว

อ่าน 2,217 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน