Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

น้ำตกดาดฟ้า อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

น้ำตกดาดฟ้า อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

"น้ำตกดาดฟ้า" (Dad Fa Waterfall) คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อุทยานที่มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอบ้านนาสาร และ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่าน 14,212 คน SHARE ความคิดเห็น
'น้ำตกเหมืองทวด' น้ำตกงามแห่งอช.ใต้ร่มเย็น

'น้ำตกเหมืองทวด' น้ำตกงามแห่งอช.ใต้ร่มเย็น

"น้ำตกเหมืองทวด" อีกหนึ่งน้ำตกสวยของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อยู่ในฟื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นน้ำตกที่รู้จักกันแพร่หลายในเขตอำเภอบ้านนาสาร มี 7 ชั้น ชั้นสูงสุดสูงประมาณ 20 เมตร

อ่าน 8,069 คน SHARE ความคิดเห็น
'ถ้ำขมิ้น' ถ้ำสวยแห่งอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

'ถ้ำขมิ้น' ถ้ำสวยแห่งอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

"ถ้ำขมิ้น" อีกหนึ่งถ้ำที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มเย็น อุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอบ้านนาสาร อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่าน 15,816 คน SHARE ความคิดเห็น
น้ำตกดาดฟ้า น้ำตกที่สูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกดาดฟ้า น้ำตกที่สูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกดาดฟ้า เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี และยังเป็นน้ำตกที่มีขนาดสูงที่สุด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 22 ชั้น ชั้นสูงสุดมีหน้าผาสูงชันประมาณ 80 เมตร

อ่าน 16,281 คน SHARE ความคิดเห็น
ชมค้างคาวที่ 'ถ้ำขมิ้น'

ชมค้างคาวที่ 'ถ้ำขมิ้น'

ถ้ำขมิ้น เป็นถ้ำหินปูนมีขนาดกว้างใหญ่มาก โดยถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปัจจุบันถ้ำหินปูนแห่งนี้เริ่มเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากขึ้นในทุกๆปี

อ่าน 6,984 คน SHARE ความคิดเห็น
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอบ้านนาสาร อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์

อ่าน 15,835 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน