Travel Update :

ค้นหา : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

  • เที่ยวเขาวัง ชมความงาม 'อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี'

    เที่ยวเขาวัง ชมความงาม 'อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี'

    หากมีโอกาสได้เดินทางโดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี บริเวณแยกเข้าเมืองเพชรบุรีท่านสามารถมองเห็นยอดเขาสามยอดตั้งอยู่มีเจดีย์ และปราสาทอันสวยงามประดิษฐานทั้งสามยอดภูเขาชาวเพชรบุรีเรียกภูเขานี้

    21,497
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: