Travel Update :

ค้นหา : อาจารย์เลียบ ชนะศึก

  • ย้อนประวัติศาสตร์เมืองถลาง ณ พิพิธภัณฑ์อาจารย์เลียบ ชนะศึก

    ย้อนประวัติศาสตร์เมืองถลาง ณ พิพิธภัณฑ์อาจารย์เลียบ ชนะศึก

    บ้านทรงไทยหลังกระทัดรัดบนพรมผืนหญ้าสีเขียวขจี ท่ามกลางแมกไม้และพืชสมุนไพรหลากหลายสายพันธุ์ เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงครูบาอาจารย์และนักวิชาการต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นในชื่อ "พิพิธภัณฑ์อาจารย์เลียบ ชนะ

    5,982
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: