Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : หมู่บ้านชนเผ่าDogon

หมู่บ้านชนเผ่า Dogon เมืองหน้าผา แห่งประเทศมาลี

หมู่บ้านชนเผ่า Dogon เมืองหน้าผา แห่งประเทศมาลี

หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศมาลี เป็นระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เยื้องไปทางฝั่งทิศตะวันออก

อ่าน 144 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน