Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : สะพานกวนจี

เสน่ห์สะพานลอยน้ำแห่งแม่น้ำฮันอันเก่าแก่ ณ เมืองแต้จิ๋ว

เสน่ห์สะพานลอยน้ำแห่งแม่น้ำฮันอันเก่าแก่ ณ เมืองแต้จิ๋ว

สะพานกวนจี (Guangji Bridge) เป็นสะพานอันเก่าแก่ที่ใช้ข้ามแม่น้ำฮันในเมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เป็นหนึ่งในสี่สะพานเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของประเทศ สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1170 ในรัชสมัยของราชวงศ์ซ่ง ผู้ที่ริเริ่มแนวคิดก่อสร้างสะพานแห่งนี้คือผู้พิ

อ่าน 1,295 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน