Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : สวนสราญรมย์

สวนสราญรมย์ สวนแห่งความรื่นรมย์ ความรัก และศิลปวัฒนธรรม

สวนสราญรมย์ สวนแห่งความรื่นรมย์ ความรัก และศิลปวัฒนธรรม

ณ ใจกลางเมือง ด้านนอกกำแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของสวนสราญรมย์ หรือพระราชอุทยานสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่

อ่าน 1,075 คน SHARE ความคิดเห็น
สวนสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร

สวนสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร

พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนครมานับศตวรรษคือนิยามของสวน สราญรมย์ในอดีต ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ ตั้งอยู่นอกกำแพงพระบรมมหาราชวัง ด้านทิศตะวันออก พระราชวังแห่งนี้รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้สร้างในปี 2409...

อ่าน 6,318 คน SHARE ความคิดเห็น
เสน่ห์พรรณไม้ เสน่ห์สวนสราญรมย์

เสน่ห์พรรณไม้ เสน่ห์สวนสราญรมย์

สวนสราญรมย์ เดิมเป็นเขตพระราชอุทยานในพระราชวังสราญรมย์ที่รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับในปลายรัชสมัย

อ่าน 4,672 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน