Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : สวนรุกขชาติสกุโณทยาน

สัมผัส “แก่งไพร” ที่สวนรุกขชาติสกุโณทยาน (น้ำตกวังนกแอ่น)

สัมผัส “แก่งไพร” ที่สวนรุกขชาติสกุโณทยาน (น้ำตกวังนกแอ่น)

สวนรุกขชาติสกุโณทยาน (น้ำตกวังนกแอ่น) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 33 กิโลเมตร ตามถนนสายพิษณุโลก – หล่มสัก ตรงหลักกิโลเมตรที่ 33แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรังอีก 1 กิโลเมตร

อ่าน 8,355 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน