Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : สวนต้นบันยัน

มหัศจรรย์ สวนต้นบันยันอันยิ่งใหญ่ ณ อินเดีย

มหัศจรรย์ สวนต้นบันยันอันยิ่งใหญ่ ณ อินเดีย

สวนต้นบันยันอันยิ่งใหญ่ (The Great Banyan Tree) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นบันทรีโบราณอายุกว่า 250 ปี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 14,000 ตารางเมตร

อ่าน 2,616 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน