Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

นมัสการองค์พระพุทธอังคีรสและพระบรมอัฐิองค์พระมหากษัตริย์ไทย วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

นมัสการองค์พระพุทธอังคีรสและพระบรมอัฐิองค์พระมหากษัตริย์ไทย วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

วัดที่มีความสำคัญมากวัดหนึ่งเนื่องจากมีบทบาทเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์มาอย่างยาวนาน

อ่าน 87 คน SHARE ความคิดเห็น
เลาะรั้วกำแพงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

เลาะรั้วกำแพงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นวัดรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดแรกหลังจากทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระอัครมเหสีพระราชเทวีและเจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์ วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7

อ่าน 7,139 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน