Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : วัดภูสูง

ไหว้พระชมภูงาม ที่“วัดภูสูง” จ.ยโสธร

ไหว้พระชมภูงาม ที่“วัดภูสูง” จ.ยโสธร

“วัดภูสูง” เป็นวัดที่ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก วัดแห่งนี้ เป็นวัดสาขาของวัดป่าวังน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ในตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

อ่าน 15,625 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน