Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : วัดพระบรมธาตุเจดียาราม

นมัสการขอพรพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเก่าแก่กว่า 600 ปี กำแพงเพชร

นมัสการขอพรพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเก่าแก่กว่า 600 ปี กำแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เป็นวัดวัดเก่าแก่กว่า 600 ปีมาแล้ว ในสมัยสุโขทัยบริเวณนี้มีชื่อว่า "นครชุม"

อ่าน 621 คน SHARE ความคิดเห็น
วัดพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเก่าแห่งเมืองนครชุม

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม วัดเก่าแห่งเมืองนครชุม

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนครชุม เป็นวัดประจำเมืองเหมือนกับวัดพระแก้วประจำเมืองกำแพงเพชร และวัดพระบรมธาตุขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อพ.ศ.1858 ในสมัยต้นสุโขทัย

อ่าน 10,099 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน