Travel Update :

ค้นหา : ลานหินปุ่มภูผาผึ้ง

  • มรดกธรรมชาติ ณ ลานหินปุ่มภูผาผึ้ง

    มรดกธรรมชาติ ณ ลานหินปุ่มภูผาผึ้ง

    ลานหินปุ่มภูผาผึ้ง คือ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยลานหินปุ่มแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางธรณีวิทยา ที่มีความโดดเด่นที่มีแค่ไม่กี่แห่งในปร

    9,402
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: