Travel Update :

ค้นหา : ฟลอรา ครีก เชียงใหม่

  • ฟลอรา ครีก เชียงใหม่ (Flora Creek Chiang Mai)

    ฟลอรา ครีก เชียงใหม่ (Flora Creek Chiang Mai)

    ฟลอรา ครีก เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ประมาณ 10 กิโลเมตร สถานที่พักผ่อนแห่งนี้ตั้งอยู่สูงขึ้นไปบนภูเขาที่ถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันสมบรูณ์

    2,873
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: