Travel Update :

ค้นหา : พิพิธภัณฑ์ไทยหัว

  • พิพิธภัณฑ์ไทยหัว พิพิธภัณฑ์โบราณเมืองภูเก็ต

    พิพิธภัณฑ์ไทยหัว พิพิธภัณฑ์โบราณเมืองภูเก็ต

    พิพิธภัณฑ์ไทยหัว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดัดแปลงมากจากอาคารของโรงเรียนภาษาจีนหลังเก่าแก่ที่บรรดานายหัวและชาวบ้าน ร้านตลาดร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินสร้างให้แก่ลูกหลานชาวภูเก็ตสมัยเมื่อ เกือบ 80 ปีก่อน

    5,029
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: