Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ตั้งอยู่บนเขาค้อ ริมทางหลวงหมายเลข 2196 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

อ่าน 1,809 คน SHARE ความคิดเห็น
นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนเขาค้อ บนทางหลวงหมายเลข 2196 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาค้อไปทางทิศเหนือประมาณ 2กิโลเมตร

อ่าน 5,293 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน