Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ป้อมพระจุลฯ ป้อมแห่งเอกราช เพื่อชาติยิ่งชีพ

ป้อมพระจุลฯ ป้อมแห่งเอกราช เพื่อชาติยิ่งชีพ

สถานที่เที่ยวเมืองสมุทรปราการที่เป็นที่รู้จักกันมานาน มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์มาแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราชชาติไทยของเหล่าทหารเรือที่พลีชีพเพื่อชาติ

อ่าน 3,980 คน SHARE ความคิดเห็น
ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า เป็นป้อมปราการทางน้ำที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2427 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

อ่าน 4,507 คน SHARE ความคิดเห็น
ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุล อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุล อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลแหลมฟ้าผ่า อยู่ห่างจากแยกพระสมุทรเจดีย์ ไปตามถนนสุขสวัสดิ์ เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 303 ประมาณ 6 กิโลเมตร

อ่าน 6,023 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน