Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : บ้านบางโรง

ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ณ 'ชุมชนบ้านบางโรง' หมู่บ้านเขียวขจีริมป่าชายเลน

ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ณ 'ชุมชนบ้านบางโรง' หมู่บ้านเขียวขจีริมป่าชายเลน

“บ้านบางโรง” เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งบนเกาะภูเก็ต ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้าน

อ่าน 1,336 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน