Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : บ้านนาลานข้าว

ขอชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนาลานข้าว จังหวัดเลย

ขอชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนาลานข้าว จังหวัดเลย

บ้านนาลานข้าว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทดลองการเกษตร พืชเมืองหนาว และไม้ดอกไม้ประดับ บ้านนาลานข้าว ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,045 เมตร

อ่าน 3,392 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน