Travel Update :

ค้นหา : ตลาดหนองชะอม

  • เที่ยวตลาดหนองชะอม (ตลาดผลไม้-พืชผัก)

    เที่ยวตลาดหนองชะอม (ตลาดผลไม้-พืชผัก)

    ตลาดหนองชะอม (ตลาดผลไม้-พืชผัก) คือ ตลาดผลไม้-พืชผักนานาชนิด อยู่ที่ตำบลโคกไม้ลาย เป็นตลาดกลางขายสินค้าพื้นเมือง ของฝากจังหวัดปราจีนบุรี และจากจังหวัดอื่น ๆ จึงเป็นจุดพักรถของนักท่องเที่ยวที่ผ่านทางหลวงหมายเลข 33 กิโลเมตรที่ 151

    30 พฤษภาคม 2555  16,292
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: