Travel Update :

ค้นหา : ตลาดริมน้ำโบราณบางพลี

  • ตลาดริมน้ำโบราณบางพลี อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ

    ตลาดริมน้ำโบราณบางพลี อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ

    ตลาดริมน้ำโบราณบางพลี ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพลีใหญ่ เป็นตลาดเก่าแก่ริมคลองสำโรง พื้นตลาดเป็นพื้นไม้ สามารถเดินติดต่อกันได้ เดิมชื่อตลาด “ศิริโสภณ” สันนิษฐานว่า ชาวจีนเข้ามาเปิดร้านในตลาดนี้ราว พ.ศ.2400

    4,958
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: