Travel Update :

ค้นหา : ตลาดดอกไม้

 • ละลานตาดอกไม้งามที่ ปากคลองตลาด

  ละลานตาดอกไม้งามที่ ปากคลองตลาด

  ตลาดปากคลองตลาด ถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่เรารู้จักกันดีว่า เป็นแหล่งขายส่งผัก ผลไม้สด รวมทั้งดอกไม้สดนั้นที่นี่เราสามารถหาซื้อดอกไม้หลากหลายมากมาย ซึ่งมีดอกไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  3 เมษายน 2553  21,177
 • เที่ยวตลาดดอกไม้ ตลาดกลางคืน ปากคลองตลาด

  เที่ยวตลาดดอกไม้ ตลาดกลางคืน ปากคลองตลาด

  ตลาดกลางคืน ปากคลองตลาด คืออีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชือ่เสียงของกรุงเทพฯ โดยตลาดนั้นตั้งอยู่บริเวณถนนจักรเพชร ยาวไปจนถึงถนนมหาราชริมแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เดิมเป็นตลาดค้าปลาขนาดใหญ่ที่ส่งตรงมาจากแม่น้ำท่าจีน (สมุทรสาคร)

  5 พฤษภาคม 2555  35,331
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: