Facebook Twitter
gPlus 
-

ค้นหา : ชุมชนท่องเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยว  ตอน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก)

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก)

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีที่มาจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดพลี หรือ "เหล่าตั๊กลัก" เป็นตลาดเก่าดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณปากคลองลัดพลี ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

อ่าน 10,599 คน SHARE ความคิดเห็น
สัมผัสเสน่ห์...ชุมชนท่องเที่ยวริมฝั่งโขง

สัมผัสเสน่ห์...ชุมชนท่องเที่ยวริมฝั่งโขง

การท่องเที่ยวริมฝั่งโขงกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไปปัจจุบัน ทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่แห้งขอดในช่วงหน้าแล้ง เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจนทำให้ อ.สังคม จ.หนองคาย เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของนักเดินทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง

อ่าน 1,166 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนบางพระ เสน่ห์แห่งเชียงคานตะวันออกที่ต้องมาเยือนสักครั้ง

ชุมชนบางพระ เสน่ห์แห่งเชียงคานตะวันออกที่ต้องมาเยือนสักครั้ง

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านบางพระ คือชุมชนการค้าเก่าแก่ของจังหวัดตราด เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวจาก ททท. ในปี 2550 ในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าของคนหลายกลุ่ม เพราะทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้

อ่าน 11,394 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี

ชุมชนตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง ริมถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตลาดที่อยู่คู่กับชาวแปดริ้วมาตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นย่านเศรษฐกิจเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 150 ป

อ่าน 9,056 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว ตอน กลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน กลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง

หากคุณเป็นอีกคนที่อยากไปสัมผัสทะเลหมอกยามเช้า ณ จุดชมวิวทะเลหมอกบนยอดเขาเหล็ก แน่นอนว่าการท่องเที่ยวไปกับชุมชนบ้านนบ หรือ ชุมชนกลุ่มทะเล หมอกกรุงชิง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ ม.1 บ้านนบ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่าน 11,048 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านป่าละอู

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านป่าละอู

บ้านป่าละอู อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 250 หลังคาเรือน อยู่รวมกัน 3 เชื้อสายด้วยกัน

อ่าน 9,800 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว  ตอน บ้านทุ่งหยีเพ็ง

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านทุ่งหยีเพ็ง

"บ้านทุ่งหยีเพ็ง" คือ อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดย "บ้านทุ่งหยีเพ็ง"เป็นชุมชนขนาดกลาง ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของต้นไม้นานาพันธุ์ สัตว์น้ำมา

อ่าน 10,754 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านหนองแม่นา

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านหนองแม่นา

บ้านหนองแม่นา คือ อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวของชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่าน 6,697 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว  ตอน ซากุระบานที่บ้านร่องกล้า

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ซากุระบานที่บ้านร่องกล้า

บ้านร่องกล้า อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยบ้านร่องกล้านั้นเป็นหมู่บ้านอยู่กลางป่าดงดิบ อากาศหนาวตลอดปี มีแม่คนิ้ง ดอกซากุระ 1,200 ไร่

อ่าน 8,682 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว ตอน หมู่บ้านอุ้มผางคี

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน หมู่บ้านอุ้มผางคี

หมู่บ้านอุ้มผางคี อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยหมู่บ้านนั้นมีสภาพภูมิศาสตร์มีแหล่งน้ำคือ ห้วยอุ้มผาง เป็นแหล่งน้ำตาม ธรรมชาติ น้ำไหลผ่านตลอดปี ป่าไม้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มาก

อ่าน 4,918 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว ตอน โฮมสเตย์บ้านลาดเจริญ

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน โฮมสเตย์บ้านลาดเจริญ

โฮมสเตย์บ้านลาดเจริญ อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านลาดเจริญ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยแยกหมู่บ้านออกจากบ้านลาดหญ้าคาทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร

อ่าน 7,400 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านยะฟู (บ้านห้วยแม่ซ้าย)

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านยะฟู (บ้านห้วยแม่ซ้าย)

บ้านยะฟู หรือ บ้านห้วยแม่ซ้าย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนของตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย ชุมชนบ้านยะฟู (บ้านห้วยแม่ซ้าย) ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง

อ่าน 7,004 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านรวมมิตรโฮมสเตย์

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านรวมมิตรโฮมสเตย์

บ้านรวมมิตรโฮมสเตย์ อีกหนึ่งชุมชนแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บ้านรวมมิตรตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 19 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2475 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ชื่อบ

อ่าน 6,611 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านป่าอ้อ (5 ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว)

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านป่าอ้อ (5 ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว)

บ้านป่าอ้อ (5 ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว) อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลนางแล (บ้านป่าอ้อ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยบ้านป่าอ้อเริ่มก่อตั้งประมาณ 20 ปีที่แล้ว

อ่าน 21,954 คน SHARE ความคิดเห็น
ชุมชนท่องเที่ยว ตอน เสน่ห์ภูชมดาวแห่งบ้านพิทักษ์ไทย

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน เสน่ห์ภูชมดาวแห่งบ้านพิทักษ์ไทย

บ้านพิทักษ์ไทย (ภูชมดาว) คือ อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยแต่เดิม คือ บ้านเลาตาขาวบน เป็นชนเผ่าม้งอยู่ในตะเข็บ ชายแดนไทย-ลาว ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น-ดอยผาจิ (พ.ม

อ่าน 6,539 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน