Travel Update :

ค้นหา : ชุมชนท่องเที่ยว

 • 'วันเดียวเที่ยวหนองคอน' ณ เมืองหนองคาย

  'วันเดียวเที่ยวหนองคอน' ณ เมืองหนองคาย

  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ส่งเสริมและสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ในพื้นที่โดยเฉพาะชุมชน

  2,395
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก)

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก)

  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีที่มาจากตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดพลี หรือ "เหล่าตั๊กลัก" เป็นตลาดเก่าดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณปากคลองลัดพลี ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

  18,013
 • สัมผัสเสน่ห์...ชุมชนท่องเที่ยวริมฝั่งโขง

  สัมผัสเสน่ห์...ชุมชนท่องเที่ยวริมฝั่งโขง

  การท่องเที่ยวริมฝั่งโขงกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไปปัจจุบัน ทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่แห้งขอดในช่วงหน้าแล้ง เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจนทำให้ อ.สังคม จ.หนองคาย เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของนักเดินทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง

  1,349
 • ชุมชนบางพระ เสน่ห์แห่งเชียงคานตะวันออกที่ต้องมาเยือนสักครั้ง

  ชุมชนบางพระ เสน่ห์แห่งเชียงคานตะวันออกที่ต้องมาเยือนสักครั้ง

  ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านบางพระ คือชุมชนการค้าเก่าแก่ของจังหวัดตราด เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวจาก ททท. ในปี 2550 ในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าของคนหลายกลุ่ม เพราะทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้

  12,882
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี

  ชุมชนตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง ริมถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตลาดที่อยู่คู่กับชาวแปดริ้วมาตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นย่านเศรษฐกิจเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 150 ป

  10,449
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน กลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน กลุ่มทะเลหมอกกรุงชิง

  หากคุณเป็นอีกคนที่อยากไปสัมผัสทะเลหมอกยามเช้า ณ จุดชมวิวทะเลหมอกบนยอดเขาเหล็ก แน่นอนว่าการท่องเที่ยวไปกับชุมชนบ้านนบ หรือ ชุมชนกลุ่มทะเล หมอกกรุงชิง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ ม.1 บ้านนบ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  13,302
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านป่าละอู

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านป่าละอู

  บ้านป่าละอู อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 250 หลังคาเรือน อยู่รวมกัน 3 เชื้อสายด้วยกัน

  11,947
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านทุ่งหยีเพ็ง

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านทุ่งหยีเพ็ง

  "บ้านทุ่งหยีเพ็ง" คือ อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดย "บ้านทุ่งหยีเพ็ง"เป็นชุมชนขนาดกลาง ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของต้นไม้นานาพันธุ์ สัตว์น้ำมา

  13,078
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านหนองแม่นา

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านหนองแม่นา

  บ้านหนองแม่นา คือ อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวของชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

  7,819
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ซากุระบานที่บ้านร่องกล้า

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ซากุระบานที่บ้านร่องกล้า

  บ้านร่องกล้า อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยบ้านร่องกล้านั้นเป็นหมู่บ้านอยู่กลางป่าดงดิบ อากาศหนาวตลอดปี มีแม่คนิ้ง ดอกซากุระ 1,200 ไร่

  9,854
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน หมู่บ้านอุ้มผางคี

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน หมู่บ้านอุ้มผางคี

  หมู่บ้านอุ้มผางคี อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยหมู่บ้านนั้นมีสภาพภูมิศาสตร์มีแหล่งน้ำคือ ห้วยอุ้มผาง เป็นแหล่งน้ำตาม ธรรมชาติ น้ำไหลผ่านตลอดปี ป่าไม้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มาก

  5,878
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน โฮมสเตย์บ้านลาดเจริญ

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน โฮมสเตย์บ้านลาดเจริญ

  โฮมสเตย์บ้านลาดเจริญ อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านลาดเจริญ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยแยกหมู่บ้านออกจากบ้านลาดหญ้าคาทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร

  8,834
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านยะฟู (บ้านห้วยแม่ซ้าย)

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านยะฟู (บ้านห้วยแม่ซ้าย)

  บ้านยะฟู หรือ บ้านห้วยแม่ซ้าย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนของตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย ชุมชนบ้านยะฟู (บ้านห้วยแม่ซ้าย) ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง

  8,245
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านรวมมิตรโฮมสเตย์

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านรวมมิตรโฮมสเตย์

  บ้านรวมมิตรโฮมสเตย์ อีกหนึ่งชุมชนแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บ้านรวมมิตรตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 19 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2475 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ชื่อบ

  7,738
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านป่าอ้อ (5 ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว)

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน บ้านป่าอ้อ (5 ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว)

  บ้านป่าอ้อ (5 ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว) อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลนางแล (บ้านป่าอ้อ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยบ้านป่าอ้อเริ่มก่อตั้งประมาณ 20 ปีที่แล้ว

  26,778
 • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน เสน่ห์ภูชมดาวแห่งบ้านพิทักษ์ไทย

  ชุมชนท่องเที่ยว ตอน เสน่ห์ภูชมดาวแห่งบ้านพิทักษ์ไทย

  บ้านพิทักษ์ไทย (ภูชมดาว) คือ อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยแต่เดิม คือ บ้านเลาตาขาวบน เป็นชนเผ่าม้งอยู่ในตะเข็บ ชายแดนไทย-ลาว ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น-ดอยผาจิ (พ.ม

  8,074
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: