Travel Update :

ค้นหา : ชุมชนตลาดโบราณบางพลี

  • ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ชุมชนตลาดน้ำโบราณบางพลี

    ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ชุมชนตลาดน้ำโบราณบางพลี

    ชุมชนตลาดโบราณบางพลี อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองสำโรง หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยตลาดน้ำโบราณบางพลีเป็นตลาดริมน้ำเก่าแก่อายุกว่า 140 ปี

    10,129
1
กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: