Travel Update :

เที่ยวตลาดเช้า (แม่ฮ่องสอน)ตลาดเช้า (แม่ฮ่องสอน)

ตลาดเช้า (แม่ฮ่องสอน) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยตลาดนั้นตั้งอยู่ใกล้วัดหัวเวียง ตลาดเริ่มตั้งแต่รุ่งสางจนถึง ประมาณ 09.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวแม่ฮ่องสอน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบไทยใหญ่หรือชาวเขาที่มาซื้อสินค้าพื้นเมือง รวมทั้งพืชผัก ผลไม้ท้องถิ่นสดๆ

      ตลาดเช้า (แม่ฮ่องสอน) ที่ตั้งและการเดินทางกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างถนนสิงหนาทบำรุงกับถนนพาณิชย์วัฒนา (ทางไปสนามบิน) มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ท่ารถ เปรมประชา ค่ารถ 20 บาท


ข้อมูลโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: