Travel Update :

ชุมชนท่องเที่ยว ตอน ชุมชนตลาดน้ำโบราณบางพลี

ชุมชนตลาดโบราณบางพลี อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองสำโรง หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยตลาดน้ำโบราณบางพลีเป็นตลาดริมน้ำเก่าแก่อายุกว่า 140 ปีชุมชนตลาดโบราณบางพลี

      ตลาดน้ำโบราณบางพลี ตั้งอยู่ริมคลองสำโรงพื้นตลาดเป็นพื้นไม้ สามารถเดินติดต่อกันได้ มีความยาวกว่า 500 เมตร เดิมชื่อตลาด"ศิริโสภณ" สันนิษฐานว่าชาวจีนเข้ามาเปิดร้านในตลาดนี้ราว พ.ศ. 2400 ตลาดนี้จึงน่าจะมีอายุประมาณ 149 ปี

      ตลาดน้ำโบราณบางพลี เป็นตลาดโบราณริมคลองสำโรงเพียงแห่งเดียวที่รอดพ้นจากไฟไหม้และยังคงสภาพเดิมเหมือนแรกสร้างตลาดน้ำโบราณบางพลีเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งและมีความรุ่งเรืองมากในอดีต เป็นตลาดขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร จากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลสู่กรุงเทพมหานคร การเดินทางในสมัยก่อนใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางชุมชนตลาดโบราณบางพลี

      ปัจจุบันตลาดโบราณบางพลียังคงค้าขายเหมือนในอดีต และถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ร้านขายขนม หวานไทย ร้านขายยาสมุนไพร ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังมีการผสมผสาน กันระหว่างคนหลายเชื้อชาติทั้ง ไทย มอญ ลาว และจีน การนับถือศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ การประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนาส่วนใหญ่ทำที่วัด ส่วนชาวไทยเชื้อสายจีนจะประกอบพิธีกรรมที่ศาลเจ้าพ่อบางพลี และอีกส่วนหนึ่งยังคงมีความเชื่อในการ ทรงเจ้าเข้าผี การดูหมอทำนายดวง เป็นต้น

      ตลาดน้ำบางพลีถือเป็นตลาดน้ำประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งซึ่งมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีวัฒนธรรมที่ดีงามสั่งสมอยู่มากมายสมควรอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและหวงแหนวัฒนธรรมเก่าแก่ของบรรพบุรุษสืบต่อไป

      สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนนั้น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ร่วมตักบาตรทางเรือล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนโบราณตลาดบางพลี ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ย้อนรอยตลาดโบราณบางพลี ดูวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์

      จากนั้นเลือกซื้อสินค้าของกินของใช้นานาชนิด สักการะองค์หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน สักการะสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ศึกษาข้อมูล ณ แหล่งข้อมูลของชาวบางพลี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ที่ห้องนิทรรศการและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

      การเดินทาง : จากกรุงเทพ ฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ ใช้ถนนสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกบางนา จากนั้นใช้ถนนบางนาตราด ขับตรงไปประมาณ 12 กิโลเมตร กลับรถเพื่อตัดเข้าถนนกิ่งแก้ว – บางพลี (ประมาณ 2 กิโลเมตร) เลี้ยวซ้าย ถึงวัดบางพลีใหญ่ใน เดินเท้าอีกนิดไปที่ท้ายวัดจะถึงตัวตลาดน้ำโบราณบางพลี
ที่มา : เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน
เว็บไซต์ : http://www.cbtthaidatabase.org/page/home.aspx

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: